oncoclinic-logo2
Link-uri utile

 

INFORMATII PACIENTI


PRIMUL CONSULT

Când veniți prima dată la centrul nostru vă adresați personalului de la recepție cu următoarele documente:

 

  1. Act de identitate

  1. Bilet de trimitere de la medicul de familie, de la un medic de altă specialitate sau recomandarea pentru consult oncologic in cazul in care exista confirmare histopatologica

  1. Rezultatele de la toate investigațiile și tratamentele efectuate până la data prezentării

  1. Dovada calității de asigurat

  1. Cardul de sănătate sau Adeverința înlocuitoare a cardului de sănătate

Apoi, sunteți consultați de medicul specialist care, în funcție de ceea ce identifică clinic și paraclinic, din documentele prezentate de dumneavoastră, stabilește conduita ulterioară: tratamentul în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi;

SUNTEȚI PACIENT LUAT ÎN EVIDENȚĂ

Prezentarea pentru controlul periodic în ambulator sau pentru internare, se face pe bază de PROGRAMARE. La fiecare prezentare, va adresați personalului de la Recepție cu următoarele documente:

 

  1. Act de identitate

  1. Dovada calității de asigurat

  1. Biletul de programare

  1. Biletul de internare de la medicul specialist sau scrisoarea medicala cu recomandarea de internare (exceptie pacientii cu afectiuni oncologice si oncohematologice care se prezinta pentru chimioterapie si/sau monitorizare)

  1. Cardul de sănătate sau Adeverința înlocuitoare a cardului de sănătate

MATERIALE INFORMATIVE DE PREVENTIE:

– Maini Curate

– Spalarea Mainilor

– Dezinfectarea Mainilor

– Prevenirea Rezistentei

– Fumatul Pasiv

Fumatul ucigasul nevazut

Obezitatea la copii

CONDIŢII DE ACCES ŞI REGULAMENT PENTRU APARŢINĂTORI

 

  • Accesul apartinatorilor se permite în baza unui act de identitate  care este prezentat la intrare asistentului de serviciu;

  • Insotirea se va desfăşoară în linişte;

  • Apartinatorii sunt obligaţi să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital;

  • Apartinatorii internaţi sunt obligaţi să respecte personalul medical din spital;

  • Apartinatorii sunt obligaţi să manifeste o atitudine civilizată faţă de ceilalţi pacienţi internaţi;

  • Apartinatorii vor păstra curăţenia şi nu vor fuma /consuma bauturi alcoolice/droguri în secţie şi în incinta spitalului;

  • Apartinatorii nu vor determina pacienţii să iasă din incinta spitalului;

  • Având în vedere riscul epidemiologic, se va evita accesul copiilor în secţie.

APARTINATORII NU AU VOIE:

 

  • Să se aşeze pe patul pacientului sau alte paturi din salon;

  • Să atingă mesele de tratament, aparatura medical;

  • Să atingă recipientele inscripţionate cu mesaje de avertizare de risc, de exemplu pictograma “risc biologic”;

  • Să aducă în spital alimente alterate sau perisabile, băuturi alcoolice, droguri/etnobotanice, ţigări;

  • Să aducă medicamente fără indicaţie medicală.

  • Să introducă în instituţie aparatură audio-vizuală. Introducerea în instituţie de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului şef de secţie.

NOTA:

Apartinatorii vor respecta indicaţiile personalului medico-sanitar privitoare la măsurile aplicate în situaţii epidemiologice deosebite (ex. CARANTINĂ).

PACIENTUL ARE URMĂTOARELE OBLIGAŢII IMPUSE DE REGULAMENTUL INTERN AL SPITALULUI:

 

  • Va sta internat în spital pe toată durata recomandată de medicul curant;

  • Nu va părăsi spitalul fără acordul medicului;

  • Nu va consuma şi nu va introduce în institutie tutun, alcool sau droguri;

  • Să respecte întocmai tratamentul prescris, regimul dietetic și recomandările primite din partea personalului medical;

  • Bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital;

  • Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte personalul medical din secţia unde sunt internaţi şi din spital;

  • Pacienţii sunt obligaţi să manifeste o atitudine civilizată faţă de ceilalţi pacienţi internaţi;

  • Să informeze personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise.

  • Respectarea ordinei şi liniştii, păstrarea curăţeniei în saloane, holuri, spital;

  • Nu se permite tulburarea liniştii, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului, în caz contrar vor fi obligaţi la plata contravalorii bunurilor deterioarte;

  • Introducerea în instituţie de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului şef de secţie.

  • Să respecte regulile de acces, de conduită şi disciplină ale spitalului;

  • Să respecte normele de igienă personală, ambientul din cameră, păstrarea curăţeniei şi a liniştii în salon şi pe holuri;

  • Să citeasca drepturile şi obligaţiile pacientului afişate în spital;

  • Să exploateze corect aparatele şi utilităţile din cameră, să păstreze integritatea obiectelor sanitare, a lenjeriei şi a mobilierului din dotare;

  • Să menţină uşa salonului închisă; aerisirea se va face numai pe geam ;

  • Să păstreze cu grijă banii, obiectele de valoare, telefonul mobil sau borseta cu acte de identitate, întrucat spitalul nu răspunde de pierderea acestora;

  • Să se deplaseze la investigaţii numai însoţit de personal sanitar/auxiliar din secţie;

  • Să respecte instrucţiunile indicate de personalul medical în legatură cu ora şi modul de administrare a tratamentului;

  • Să completeze chestionarul de satisfacţie şi să-l depună la externare în cutia special amenajată;

  • Ieşirea sau plecarea din spital se face numai cu permisiunea medicilor;

  • Este interzis fumatul şi consumul băuturilor alcoolice în spital.

  • Este informat asupra modului de colectare a deşeurilor menajere şi medicale;

  • Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicului şef de secţie

  • La externare primeşte documentele medicale, va lasa chestionarul de satisfacţie completat în urna special amenajată ,,Chestionarul pacientului” sau la persoana desemnată pentru colectarea lor.

  • Să respecte semnificația indicatoarelor care restricționează accesul în zone cu risc de accident, contaminare, respectiv zone unde accesul public este interzis.

  • Să achite contravaloarea serviciilor medicale în cazul în care pacientul nu este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

CRITERII SI CONDITII DE INTERNARE:

– Spitalul este un spital privat de cronici si nu unul de urgenta.

– Internarea pacientilor se face fara discriminari legate de rasa, sex, varsta, apartenenta etnica, conditii sociale, etc.

– Internarea se face conform structurii spitalului si capacitatii de asigurare a celor mai bune servicii  medicale specifice pentru afectiunea pacientului.

– In cazul in care nu sunt disponibile aceste servicii se recomanda pacientului unitatea sanitara potrivita pentru tratarea afectiunii sale.

– Internarile in spital se fac in ordinea solicitarilor si tinand cont de gravitatea afectiunii.

– Dupa ocuparea paturilor se intocmesc liste de asteptare. Aceste liste nu sunt publice pentru a se respecta art.21, cap.4. din Legra 46/2003 Legea drepturilor pacientilor.

Criteriile de prioritate pentru listele de asteptare:

– Ordinea programarilor.

– Gravitatea afectiunii.

– Acutizarea/decompensarea unei afectiuni cronice.

Criterii de internare:

– Pacienti cu diagnostic confirmat oncologic.

– Pacienti care necesita supraveghere medicala.

– Pacienti la care tratamentuol nu poate fi efectuat si/sau monitorizat in ambulatoriu.

CONDITII DE EXTERNARE:

Furnizand servicii de spitalizare de zi, pacientul paraseste unitatea zilnic, dupa finalizarea procedurilor, urmand sa revina in ziua sau zilele urmatoare, conform recomandarilor medicale.

Medicul curant stabileste externarea pacientului in urmatoarele situatii:

– la finalizarea cazului/serviciului medical;

– in situatia transferului intr-o alta unitate sanitara;

Documente pe care pacientul le primeste la externare:

– bilet de externare

– scrisoare medicala

– rezultatele investigatiilor paraclinice in copie sau original in functie de caz.

– concediul medical

– referate medicale catre serviciile de expertiza a muncii (dupa caz)

– prescriptia electronica printata

– recomandare privind acordarea de dispozitive medicale

– recomandare privind acordarea de ingrijiri medicale / paliative la domiciliu